roxy

Prenájom stanov, mobiliáru a inventáru

Veľkej atraktivite sa v súčasnosti tešia tzv. outdoorové podujatia, ktoré bývajú organizované pod holým nebom, ale keďže práve toto je typ eventu, ktorý sa pripravuje často s časovým predstihom, treba sa poistiť aj prípadnou výstavbou party stanov. ROXY Catering v spolupráci s externými dodávateľmi vie ponúknuť prenájom stanov, ale aj komplexný mobiliár, inventár a nábytok, ktorý dodá celému eventu správny charakter podujatia podľa tématického zadania.

Technickú spoluprácu zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti alfaDM www.alfadm.sk